Privacy policy

La realització de reserves o sol·licitud d’informació, genèrica o individualitzada, pot suposar que l’USUARI hagi d’omplir formularis amb dades personals. Aquests supòsits estan degudament identificats al Web.

Quines dades sol·licitem i amb quina finalitat?

Les dades que li sol·licitem responen a la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d’informació, reserva o altres.

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb què es recullen, i en cap cas vostè està obligat a facilitar-nos-les; ara bé, totes elles són d’obligada resposta per poder complir amb la finalitat de la seva sol·licitud.
El nostre Lloc Web recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i a través del correu electrònic. Posem a la seva disposició una adreça de correu electrònic per tal que ens sol·liciti qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte. Si Vostè inclou dades personals en el seu correu electrònic, o bé la seva adreça conté dades personals, ens autoritza a incorporar-les als nostres fitxers corresponents.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de REDIC BLAU.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privacitat.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 18 anys i, si s’escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar. Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 14 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.

L’Usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ens ocasioni a nosaltres o a qualsevol tercer pel fet d’emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades, o amb dades d’altri.

No ens fem responsables de la política de privacitat de les dades personals que Vostè pugui facilitar a tercers mitjançant els enllaços disponibles al nostre Lloc Web.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts legalment, enviant un correu electrònic a hola@canalemany.com.

Considerem que si no cancel·la, de manera expressa, les seves dades personals dels nostres fitxers, segueix interessat a seguir-hi incorporat fins que considerem oportú, i mentre s’adeqüin a la finalitat amb què es van obtenir.

Comunicacions de dades

Li informem que les seves dades són tractades amb la màxima confidencialitat, i utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. No cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, a excepció que l’Usuari ens hi autoritzi expressament en els casos legalment previstos.

Seguretat de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, li informem que hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats, tal i com exigeix el Real Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Actualització de les seves dades

És important que per tal que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi una modificació; en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

Cookies

Aquest Lloc Web pot utilitzar cookies. En cap cas s’utilitzaran per tractar dades de caràcter personal, captar hàbits de navegació de l’Usuari, ni seran utilitzades amb finalitats publicitàries. En conseqüència, queden exceptuades del compliment de les obligacions establertes a l’article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació. No obstant això, l’Usuari consent l’ús de les cookies que ens permetin la comunicació entre l’equip de l’Usuari i la xarxa, prestar un servei expressament sol·licitat per l’Usuari, l’autenticació o identificació de l’Usuari (únicament de sessió), donar seguretat a l’Usuari, sessions de reproductor multimèdia, sessions per equilibrar la càrrega, la personalització de la interfície de l’Usuari i de complements (plug-in) i intercanviar continguts socials. De tota manera, l’Usuari, si així ho vol, pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies tot seguint les instruccions del seu navegador d’Internet.

Comunicacions comercials por correu electrònic

Tenint en compte que el principal mitjà de comunicació entre REDIC BLAU i l’USUARI és l’adreça de correu electrònic facilitada, li informem que utilitzarem aquest mitjà per a totes les comunicacions amb els USUARIS, incloses les informacions comercials o notes informatives relacionades amb la finalitat del nostre portal, si vostè autoritza a dit enviament, la qual cosa podrà fer per qualsevol mitjà i/o marcant la casella corresponent on se li demana dita autorització en els formularis de recollida de dades que trobarà en la nostra web.

No obstant, si L’USUARI no vol rebre les nostres comunicacions comercials per correu electrònic, no haurà de marcar dita casella. Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a hola@canalemany.com i /o donar-se de baixa a l’enviament de dites comunicacions fent click a l’enllaç que trobarà al peu de la nostra comunicació comercial enviada per correu electrònic.

Canvis a la nostra política de privacitat

REDIC BLAU pot modificar les presents polítiques de privacitat a fi d’adaptar-les a les modificacions que es produeixin al nostre Web, o a les modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent. Això exigeix la lectura de la present política cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquest Web.