Avís legal

Informació General

Amb la finalitat de complir amb la legalitat vigent i atorgar seguretat i confiança a tots els seus usuaris, els informem, en virtut de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, que aquest Lloc Web és propietat REDIC BLAU, S.L. (en endavant REDIC BLAU), amb CIF B62810403, domicili a Camí Vell de la Tossa s/n de Santa Margarida de Montbui (08710) Barcelona.
Per a qualsevol consulta o proposta, contacti’ns per correu electrònic a hola@canalemany.com.

Propietat Intel·lectual e Industrial

La informació que apareix al portal és la vigent en la data de la seva última actualització. REDIC BLAU es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquesta Web en qualsevol moment i sense previ avís. REDIC BLAU no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la Web o en el seu contingut.

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de REDIC BLAU o de tercers a qui s’han adquirit els drets d’explotació i que estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.
L’Usuari únicament té dret a fer-ne un ús privat, sense cap ànim de lucre, i necessita autorització per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o fer ús de qualsevol dret que pertanyi al seu titular.

Els USUARIS que vulguin establir un enllaç (link) entre una pàgina web i aquesta web, la pàgina web en la qual s’ estableixi l’enllaç, haurà de sol·licitar prèviament l’autorització expressa i per escrit de REDIC BLAU.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç al nostre Lloc Web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.
Està absolutament prohibit imitar total o parcialment el nostre portal.

Condicions d’Ús i Limitació de Responsabilitat.

L’accés al nostre Lloc Web és gratuït, no exigeix la subscripció o registre previs i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ACCES I D’ÚS vigents en el moment de l’accés.

Preguem que siguin llegides detingudament. L’USUARI, en el moment en què utilitza aquest portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les Condicions generals del Lloc Web. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents Condicions d’ús, s’abstindrà d’utilitzar el portal i d’operar-hi.

Tanmateix, la realització de reserves o sol·licitud d’informació, genèrica o individualitzada, pot suposar que l’USUARI hagi d’omplir formularis amb dades personals. Aquests supòsits estan degudament identificats al Web.
L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privacitat.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 18 anys i, si s’escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.
L’Usuari ha d’accedir al nostre Web de bona fe, d’acord amb les normes d’ordre públic, i segons les presents Condicions Generals d’ús. L’USUARI d’aquesta pàgina web es compromet a fer un bon ús de la pàgina Web i dels seus serveis tal i com s’estipula en les lleis i usos de tràfic Web.

L’accés al nostre Lloc Web es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, que respondrà en qualsevol cas dels danys i perjudicis de tota mena que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

En qualsevol moment, REDIC BLAU, de manera unilateral i sense avís previ, podrà modificar la presentació i configuració d’aquest Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-lo de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats.
L’Usuari té expressament prohibit l’ús i obtenció dels serveis i continguts oferts al present Lloc Web per procediments diferents als estipulats en les presents Condicions d’ús. L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o la instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament del nostre Web, o, en definitiva, pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tots aquells que incompleixin aquesta obligació hauran de respondre davant de REDIC BLAU i davant de tercers, de qualsevol dany o perjudici causat. REDIC BLAU no es fa responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar de problemes en el funcionament del portal motivats per causes alienes; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de REDIC BLAU.
Tenint en compte la impossibilitat de controlar la informació, continguts i serveis dels webs enllaçats des del nostre Web, li comuniquem que REDIC BLAU queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es puguin derivar de la utilització, per part de l’Usuari, d’aquells webs aliens a la nostra empresa.
REDIC BLAU es reserva el dret unilateral, i sense avís previ, de donar de baixa qualsevol USUARI que, d’acord amb els criteris de REDIC BLAU, violi les Condicions que regeixen l’ús del nostre Lloc Web. En aquests casos, l’USUARI no tindrà dret a cap reclamació. Igualment, es reserva el dret de dur a terme les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents Condicions generals d’ús.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació relativa a les Condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.
L’USUARI és plenament conscient que la mera navegació pel present Lloc Web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents Condicions d’ús.

Dret aplicable i jurisdicció

Aquest Lloc es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya; per tant, tots els Usuaris nacionals i estrangers hi queden sotmesos.

En cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts amb relació a la interpretació i el contingut d’aquest Lloc Web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del Regne d’Espanya

Vigència de les condicions generals d’accés al web.

Les presents Condicions Generales d’Ús han estat modificades a data 26/05/2016. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació. Si us plau, comprovi la data d’emissió cada vegada que es connecti al nostre Web. Així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.